Easter accommodations 2020
Easter accommodations 2020

Easter accommodations 2020

Stay during the period 10-04-2020 to 14-04-2020
Ascension accommodations 2020
Ascension accommodations 2020

Ascension accommodations 2020

Stay during the period 20-05-2020 t/m 25-05-2020
Pentecost accommodations 2020
Pentecost accommodations 2020

Pentecost accommodations 2020

Stay during the period 29-05-2020 t/m 02-06-2020
Fronleichnam accommodaties 2020
Fronleichnam accommodaties 2020

Fronleichnam accommodaties 2020

Verblijf gedurende de periode 10-06-2020 t/m 15-06-2020
Easter 2020
Easter 2020

Easter 2020

Stay during the period of 10-04-2020 until 14-04-2020
May holiday 2020
May holiday 2020

May holiday 2020

Stay during the period of 25-04-2020 until 04-05-2020
Mid May 2020
Mid May 2020

Mid May 2020

Stay during the period of 04-05-2020 until 20-05-2020
Ascension Day 2020
Ascension Day 2020

Ascension Day 2020

Stay during the period of 20-05-2020 until 25-05-2020
Pentecost 2020
Pentecost 2020

Pentecost 2020

Stay during the period of 29-05-2020 until 02-06-2020
Ascension Day - Pentecost 2020
Ascension Day - Pentecost 2020

Ascension Day - Pentecost 2020

Stay during the period of 20-05-2020 until 02-06-2020
June arrangement 2020
June arrangement 2020

June arrangement 2020

Stay during the period from 02-06-2020 to 04-07-2020
Fronleichnam 2020
Fronleichnam 2020

Fronleichnam 2020

Verblijf gedurende de periode 10-06-2020 t/m 15-06-2020
July special short 2020
July special short 2020

July special short 2020

Stay during the period from 04-07-2020 to 18-07-2020
July special long 2020
July special long 2020

July special long 2020

Stay during the period from 04-07-2020 to 25-07-2020
August special short 2020
August special short 2020

August special short 2020

Stay during the period from 08-08-2020 to 22-08-2020
August special long 2020
August special long 2020

August special long 2020

Stay during the period 08-08-2020 to 29-08-2020
Late summer 2020
Late summer 2020

Late summer 2020

Stay during the period 15-08-2020 to 29-08-2020
Autumn 2020
Autumn 2020

Autumn 2020

Stay during the period 22-08-2020 to 03-10-2020
Low season 2020
Low season 2020

Low season 2020

Stay during the period 22-08-2020 to 24-10-2020
September 2020
September 2020

September 2020

Stay during the period 29-08-2020 t/m 26-09-2020
October 2020
October 2020

October 2020

Stay during the period 26-09-2020 to 24-10-2020
Autumn break (1 week) 2020
Autumn break (1 week) 2020

Autumn break (1 week) 2020

Stay 1 week during the period 12-10-2020 t/m 24-10-2020